ویژگی های مرکز تجارت جهانی فردوسی


  • ۷۰۰۰۰ متر مربع زیربنا در ۱۴ طبقه
  • ۵ طبقه پارکینگ با ظرفیت ۱۲۰۰ واحد
  • ۵ طبقه تجاری شامل ۳۸۸ واحد
  • ۱۰ لاین آسانسور مسافربر با ظرفیت ۱۵ نفر

بیشتر بدانیم


  • حضور در قلب تجاری و ارزی کشور
  • لیفت بالابر در تمامی طبقات
  • 5000 متر مربع رستوران و فودکورت
  • ۱۰ لاین آسانسور مسافربر با ظرفیت ۱۵ نفر

ویژگی های دیگر