امضای تفاهم همکاری مرکز تجارت جهانی و سوئیس

photo_2016-08-23_14-05-09
افتخار آفرین مجموعه ورزشی فردوسی آقای محمد زارعی
آگوست 21, 2016
3556827_785
بزودی اولین ساختمان تجاری ایران به درگاه دریافت ارزی مجهز میگردد
آگوست 28, 2016
3556827_785

تفاهم نامه همکاری مشترک بین “انجمن دوستی ایران و سوئیس” و “مرکز تجارت جهانی فردوسی” به منظور ایجاد و توسعه ی همکاری های مشترک در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود اقتصادی، علمی، فرهنگی، و اجتماعی کشورهای سوئیس و ایران امضا شد.

Save

Save

دیدگاه ها بسته شده است