بازدید رئیس اتاق بازرگانی اسلوانی از مرکز تجارت جهانی فردوسی

PC210033
بازدید آقاى جهانگیرى و هیات همراه از مرکز تجارت جهانى فردوسى
نوامبر 25, 2016
PC21003111
مرد شماره یک مرکز تجارت جهانی در آسیا
دسامبر 25, 2016
PC210032

پس از بازگشایی سفارت اسلوونی در ایران ، رئیس اتاق بازرگانی اسلوانی اولین بازدید خود را از مرکز تجارت جهانی فردوسی انجام و با مدیر عامل محترم شرکت ارتفاع گستران در جهت رشد شکوفایی اقتصادی این مرکز تفاهم نمودند .

دیدگاه ها بسته شده است