بازدید سفیرمحترم کرواسی از مرکز تجارت جھانی فردوسی

fwtc icon
افتتاح دفتر اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ایران در مرکز تجارت جهانی
نوامبر 10, 2016
photo_2016-11-18_22-41-22
جلسه هماهنگی با رئیس محترم اتحایه صنف طلا و جواهر کشور
نوامبر 18, 2016
photo_2016-11-14_18-13-07

دربازدید سفیرمحترم کرواسی آقای استریپور کیکرنس از مرکز تجارت جھانی فردوسی وآشنایی با امکانات قابل ارائه به شرکت ھای خارجی و بین المللی در این مرکز، وی در مورد استفاده از پیشرفته ترین امکانات رفاھی برای تجار در این مرکز فرمود: کلیه امکانات رفاھی در سطح استانداردھای بین المللی است و قدمی پیشتر.
وی در بازدید از دفاتر تجارت و خدمات بیزینس سنتر و طلا و جواھر و امکانات بانکی اعلام نمود که به احتمال خیلی زیاد اولین بانک ھای خارجی که به ایران بیایند این مرکز را برای شعبه خود مدنظر داشته باشند.

photo_2016-11-14_18-13-07
او از سایت اینترنتی خدمات بیزینس سنتر نیز بازدید کرده و استفاده از اینترنت پر سرعت در این مرکز را یکی از نکات مثبت بر شمرد و اظھار داشت که وصل شدن این مرکز به درگاه ھای پرداخت ارزی میتواند بسیاری از مشکلات متقاضیان حضور و سرمایه گذاری در ایران را حل نماید. او ھمچنین ابراز امیدواری کرد بانکھای ایران ھر چه سریعتر رتبه بندی ھای خود را به روز کنند تا با حضور بانک ھای خارجی امکانات گسترش ھمکاری ھا فیمابین دو کشور افزایش یابد.
جناب آقای احمدی به نمایندگی از مالک و کارفرمای مرکز تجارت جھانی فردوسی حضور سفیر محترم مرواسی را خیر مقدم گفت و افزود  این مرکز میتواند به مقری برای حضور شرکتھای خارجی در ایران تبدیل شود.

photo_2016-11-14_18-13-02

دیدگاه ها بسته شده است