به زودى… رستوران سنتى مرکز تجارت جهانى فردوسى افتتاح می‌گردد

photo_2016-11-18_22-45-27
لوح تقدیر کمیته ی امداد از شرکت ارتفاع گستران ساختمان
نوامبر 18, 2016
PC210033
بازدید آقاى جهانگیرى و هیات همراه از مرکز تجارت جهانى فردوسى
نوامبر 25, 2016
photo_2016-11-25_16-51-48

دیدگاه ها بسته شده است