تماس با ما

مرکز تجارت جهانی فردوسی

دفتر مرکزی:
تلفن تماس: ۵-۶۶۳۴۱۱۰۱
خط ویژه: ۶۱۹۰۸
آدرس: ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی

پست الکترونیک: