جلسه هماهنگی با رئیس محترم اتحایه صنف طلا و جواهر کشور

ماسوری
دیدگاه‌ها برای جلسه هماهنگی با رئیس محترم اتحایه صنف طلا و جواهر کشور بسته هستند

پس نشست برگزار شده با جناب آقای کشتی آرای رئیس محترم اتحادیه صنف طلا و جواهر کشور ایشان نوید چند مورد را دادند:

  •  حمایت از تولیدات داخل و کار آفریتی در صنف طلاو جواهر .
  • نظارت بر اصالت در تولیدات و عرضه طلا و جواهرات با هدف اعتماد سازی و مشتری مداری .
  •  بررسی بستر آموزش تخصصی فعالین تولید و عرضه طلا و جواهر تحت نظارت اتحادیه  و دانشگاه شهید بهشتی در مرکز تجارت جهانی فردوسی .

Save