جلسه هماهنگی با رئیس محترم اتحایه صنف طلا و جواهر کشور

photo_2016-11-14_18-13-07
بازدید سفیرمحترم کرواسی از مرکز تجارت جھانی فردوسی
نوامبر 14, 2016
photo_2016-11-18_22-45-27
لوح تقدیر کمیته ی امداد از شرکت ارتفاع گستران ساختمان
نوامبر 18, 2016
photo_2016-11-18_22-41-22

پس نشست برگزار شده با جناب آقای کشتی آرای رئیس محترم اتحادیه صنف طلا و جواهر کشور ایشان نوید چند مورد را دادند:

  •  حمایت از تولیدات داخل و کار آفریتی در صنف طلاو جواهر .
  • نظارت بر اصالت در تولیدات و عرضه طلا و جواهرات با هدف اعتماد سازی و مشتری مداری .
  •  بررسی بستر آموزش تخصصی فعالین تولید و عرضه طلا و جواهر تحت نظارت اتحادیه  و دانشگاه شهید بهشتی در مرکز تجارت جهانی فردوسی .

Save

دیدگاه ها بسته شده است