لوح تقدیر کمیته ی امداد از شرکت ارتفاع گستران ساختمان

ماسوری
دیدگاه‌ها برای لوح تقدیر کمیته ی امداد از شرکت ارتفاع گستران ساختمان بسته هستند

photo_2016-11-18_22-45-27

photo_2016-11-18_22-45-23

تقدیر و تشکر روسای کمیته امداد امام خمینی  از خدمات و حمایت های مالی مدیر عامل شرکت ارتفاع گستران ساختمان.

Save