موقعیت مکانی پروژه

_E0D6730''مرکز تجارت جهانی فردوسی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری اداری تهران در ۱۴ طبقه و سطح زیربنای حدود هفتاد هزار مترمربع در حال احداث می باشد.

هدف از احداث بنای کم‌نظیر و بیادماندنی مرکز تجارت جهانی فردوسی به عنوان اولین مجتمع مدرن تجاری بین المللی با معماری کلاسیک و فاخر، ضمن رعایت استانداردهای جهانی، ایجاد نگاهی نو و بدیع در زمینه ساخت این قبیل مراکز در ایران در سطح و اندازه جهانی می باشد.
موقعیت دیپلماتیک خیابان تاریخی فردوسی تهران و حسن شهرت آن و همچنین ایجاد مرکزی با حضور برندهای معتبر جهانی، قطعا سبب هم افزایی و رونق هر چه بیشتر این منطقه به عنوان مرکز مبادلات ارزی کشور و محل مراجعه گردشگران خارجی خواهد گردید.