ویژگی های معماری

نمای مرکز تجارت فردوسی

هدف از احداث بنای کم‌نظیر و بیادماندنی مرکز تجارت جهانی فردوسی به عنوان اولین مجتمع مدرن تجاری بین المللی با معماری کلاسیک و فاخر، ضمن رعایت استانداردهای جهانی، ایجاد نگاهی نو و بدیع در زمینه ساخت این قبیل مراکز در ایران در سطح و اندازه جهانی می باشد.

سبک معماری پروژه: کلاسیک
سبک معماری نما: کلاسیک ایرانی – برگرفته از معماری دوره سامانی و سلجوقی