امکانات رفاهی

مرکز تجارت جهانی فردوسی شامل استخر  و مجموعه ی ورزشی کم نظیر با مشخصات زیر می باشد:

 

از دیگر امکانات رفاهی مرکز تجارت جهانی میتوان به سالن های همایش و نمایش پیشرفته و زیبای آن اشاره کرد:

سالن همایش

مرکز خدمات خودرو و کارواش اتوماتیک

wash1

 

خدمات فنی خودرو